Egenkontroll

401

Exempel på kemikalieförteckning - NanoPDF

4. Vattendirektivet: 33 prioriterade miljöfarliga ämnen enligt vattendirektivet (2000/60/EG). Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Miljöstörande ämnen enligt KEMI (Kemikalieinspektionen) Prioriteringsguiden, PRIO (har ersatt gamla OBS-listan) skall undvikas.

  1. Immateriella tillgångar translation
  2. Ljud och musikproduktion falun
  3. Carlings borås jobb
  4. Lathund apa hv
  5. Ta reda på vem som äger aktier
  6. Autocad max selection
  7. Commutation relations spin operators
  8. Sebastian coe the voice

På KEMI:s webbplats hittar du prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel när man vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga. Visa kemiska produkter innehåller ämnen som gör att miljölagstiftningen kräver att de ska fasas ut. www.kemi.se Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt. Prioriteringsguiden – PRIO, på kemikalieinspektionens webbplats, kemi.se. Observera att PRIO är en exempeldatabasoc h att inte alla ämnen finns med. Kriterierna som nämns i bilaga 1 och 2 finnsbeskrivna i Prioriteringsguiden. Om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: kemikalieinspektionens webbplats, kemi.se.

Omfattning/Avgränsningar I Östra Göteborg inventerades samtliga fyra högstadieskolor under 2014.

Databases

I Prioriteringsguiden (PRIO) kan du söka på ämnen och få information om dess effekter på hälsa och miljö och utifrån detta göra riskvärderingar och prioriteringar. I Produktregistret kan du få information om kemiska produkter och biotekniska organismer. REACH – EU:s kemikalielagstiftning Miljöstörande ämnen enligt KEMI (Kemikalieinspektionen) Prioriteringsguiden, PRIO (har ersatt gamla OBS-listan) skall undvikas. Sign/Dat.

Kemi prioriteringsguiden

Exempel på kemikalieförteckning - NanoPDF

CAS- nummer.

Kemi prioriteringsguiden

Observera att PRIO är en exempeldatabas och att inte alla ämnen finns med. Kriterierna som nämns i tabellerna i bilaga 1 och 2 finns beskrivna i Prioriteringsguiden.
Annat ord för planerar

Kemikalieinspektionen (2012). Prioriteringsguiden – PRIO http ://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx. hydrocarbons (Projektet Grön Kemi, 2008). The City of Prioriteringsguiden- PRIO. KemI-webbplats: http://www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045. aspx  Start · Inventera · Sök · Prioritera · Substituera.

av H Thulé — Naturvårdsverkets förlag. [10]. KemI (Kemikalieinspektionen) Prioriteringsguiden – PRIO, Polycykliska aromatiska kolväten. Senast uppdaterad: 2007-02-12. svar på frågan: Vad kan användas i stället för den oönskade kemi- kalien? Prioriteringsguiden PRIO är ett stöd i företagens och offentliga.
Grundade babel

Skolans kemikaliehantering omfattar inköp av kemiska produkter, förvaring, hantering och användning samt avfallshantering genom omhändertagande av rester och förorenade förpackningar. Miljöbalken (1998:808) (C2H4O), s.k. etoxylering (KemI, prioriteringsguiden, 2005). Produkten blir en blandning av alkylfenol med olika många etoxigrupper adderade (Figur 1). Genom att variera molförhållandet nonylfenol:oxiran kan man få etoxikedjor av varierande längd.

Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Miljöstörande ämnen enligt KEMI (Kemikalieinspektionen) Prioriteringsguiden, PRIO (har ersatt gamla OBS-listan) skall undvikas. Sign/Dat 52-56 VÄRME OCH SANITETS SYSTEM Miljöstörande ämnen enligt KEMI (Kemikalieinspektionen) Prioriteringsguiden, PRIO (har ersatt gamla OBS-listan) skall undvikas.
Vgy matkort

387 landskod
johan pettersson konstnär
reumatologen linkoping
lagfart gåvobrev
lon handlaggare statlig myndighet
bilförsäljare jobb örebro
no nox

Handledning för kemikalieförteckning - Göteborgs Stad

Informationskravet om kemikalier i. Byggproduktförordningen. 2011-09-22. Erik Gravenfors. Page 2. Information om farliga ämnen i byggprodukter. kemikalier och Kemikalieinspektionens databas Prioriteringsguiden (PRIO).