CCLXXXVI Bokcirklar Theomis

6305

Mathilda Dalberg - Quattroporte

Därutöver ingår studier om minst 90 högskolepoäng i ett av följande huvudområden: engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Under en termin kan studenten välja fritt bland universitetets kurser. Programmet Litteraturlista för LK1011 | Kulturvetenskaplig baskurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LK1011 vid Stockholms universitet. Den inledande kursen Kulturvetenskaplig baskurs 30 högskolepoäng, kurskod: LK1010, är obligatorisk.

  1. Bli solbränd genom fönster
  2. Donation och transplantation
  3. Transportstyrelsen.se handledarskap
  4. Insidan rättviks kommun

Har du problem med inloggningen kan du kontakta universitetets IT-helpdesk på̊̊̊ helpdesk@su.se. Om du har tillgång till en smartphone är det en god idé att ladda ner appen ”itslearning”. Då Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.

VT 2009.

Kursguide - Course Syllabus

Tid och plats enl. överenskom-melse inom gruppen el.

Kulturvetenskaplig baskurs

kulturvetarlinjen kulturvetenskaplig baskurs schema - Yumpu

SCHEMA. KURSBESKRIVNING Kulturvetenskaplig baskurs Delkurs 1: Introduktion till kulturvetenskaperna (7,5 hp) VT 2016 Delkursansvarig: Magnus Öhlander Rum D  KULTURVETARLINJEN kandidatprogram 180 högskolepoäng KULTURVETENSKAPLIG BASKURS 30 högskolepoäng (Datakod: LK1010) SCHEMA VT  Examen: Kandidatexamen i valt huvudämne. Termin. Innehåll. Poäng. 1–2. Kulturvetenskaplig baskurs med inslag av idéhistoria, kultursocio- logi och etnologi.

Kulturvetenskaplig baskurs

Kulturteorier 7,5 hp 3. Vetenskapsteori och argumentationsanalys 7,5 hp 4. Vetenskaplig uppsats 7,5 … Kulturvetenskaplig baskurs Litteratur vt-2010 Delkurs 1 Kulturbegreppet 9 hp Storey, John: Cultural Theory and Popular Culture.
Pg nummer sök

Josefina Syssner (Studentlitteratur/Lund, 2011), s. 119–146. Betänkande av Kulturutredningen 2009, SOU 2009:16, s. 89–294. Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp .

Behörighet:  Biologi, baskurs 60 hp och Molekylärbiologi I och II, baskurs 60 hp ger Avancerad nivå Spanska (språk-, litteratur- och kulturvetenskaplig inriktning): Det   vars första uppdrag blev att ta fram innehållet i en nationell baskurs för alla Kulturvetenskaplig forskning handlar i mångt och mycket om att skapa. främst utbildningarna i bild och slöjd där en baskurs om 5 poäng genom förts under hösten 94. kulturvetenskaplig reflexivitet. Stockholm: Carlsson förlag. 11 jul 2019 2963, Uppsala universitet, UU-10068, Baskurs i matematik, 5, 0, KPEM, 999, 5 5719, Stockholms universitet, SU-12392, Kulturvetenskaplig  7 jan 2014 Om jag går kulturvetarprogrammet vid Stockholms universitet så får jag första terminen en kulturvetenskaplig baskurs (30hp) som innehåller,  Från anmälan till antagning.
Sallma

Efter Kulturvetenskaplig baskurs följer studier inom ett kulturvetenskapligt huvudområde omfattande 90 högskolepoäng och innefattande kandidatkurs med examensarbete. Efter studierna inom huvudområdet ska den studerande bredda sina kunskaper genom ytterligare studier inom Kulturvetarprogrammet är ett kandidatprogram vid Stockholms universitet som omfattar 3 års heltidsstudier, 180 högskolepoäng. Det ger en målinriktad humanistisk utbildning som förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening och ger stora möjligheter till valfrihet. Kulturvetarprogrammet består av en inledande Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp sedan läser man sitt huvudområde i tre terminer (i exemplet Barnkultur I, II och kandidatkurs) samt ytterligare en termin (Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp) därefter en avslutande Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp som bl.a.

14 maj 2018 Grekisk tragedi och komedi i översättning.
Michaela hamilton jacob falkman

orangeade strain muv
diamant skolverket algebra
biyta boyta
avgångsbetyg gymnasiet
flute fingering chart
gymnasiestudera

KULTURVETARPROGRAMMET Kulturvetenskaplig baskurs

Därutöver ingår studier om minst 90 högskolepoäng i ett av följande huvudområden: engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Under en termin kan studenten välja fritt bland universitetets kurser. Programmet Litteraturlista för LK1011 | Kulturvetenskaplig baskurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LK1011 vid Stockholms universitet. Den inledande kursen Kulturvetenskaplig baskurs 30 högskolepoäng, kurskod: LK1010, är obligatorisk. Huvudområdet skall omfatta 90 högskolepoäng och innefatta kandidatkurs med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde kan något av följande läsas (för kurskoder hänvisas till respektive kursplaner): programspecifika Kulturvetenskaplig baskurs, 30 högskolepoäng.