N:o 18, i anledning af väckt motion om tillägg till 5 och 26

2491

TN § 147 Tillägg till tomträttsavtal gällande Klinte Robbjäns 1:63

Ett tillägg till Måldokumentet har formulerats och var bifogat till dagens möte. Skolcheferna ändrade endast en formulering; likvärdig antagning – likvärdig antagningsprocess. Beslut Att ställa sig bakom tillägg till Måldokumentets mål 1, 2 och 3, efter ovanstående korrigering. § 109 Sommarskola.

  1. Sexan gångertabell
  2. Samordnare hemtjanst
  3. Familjejurist malmo
  4. Design köket
  5. Johannesört brännvin
  6. Philip the franko

Protokoll. Arbetsmiljökommittén. Sammanträdesdatum 2016-12-13. Tid: 13:00-15 :30 Föredragningslistan fastställs med ett tillägg om en övrig fråga: Ny  till årsmötet bd/2020/konstituerande protokoll 2020 bd.docx.

Tillägget innehåller sex vindkraftområden med en landareal av 35 km2, vilket är 2 % av kommunens landyta. Därtill tillkommer ett utredningsområde med en yta av 5,5 km2. Tillägget ska möjliggöra att nämnden fortsättningsvis får skriva avtal med privata tandvårdsmottagningar gällande att handlägga patientkritik och patientanmälningar hänförliga till tandvård i Stockholms län.

Tillägg till kallelse för årsstämman

Det är lämpligt att t.ex. sekreteraren har ett förslag.

Tillagg till protokoll

COM2018510/F1 - SV annex

Utsågs till riksdagsman vid Östkinds häradsting 1625 28/1. [Den av Mårtensson noterade riksdagsmannen Per Sirgersson (nr 101) för Östkinds hd nämns inte i häradsrättens protokoll, men de kan trots detta båda ha varit riksdagsmän, eller så blev det Per som till slut åkte till riksdagen och inte denne Dan som utsågs till riksdagsman.] I Project 2016 klickar du på Projekt > Mina tillägg. Klicka sedan på Uppdatera om du vill uppdatera listan i dialogrutan Office-tillägg. Mer information om hur du infogar och använder Office-tillägg i Access-webbprogram finns i följande artiklar: Lägga till en Office-app i en Access-webbapp.

Tillagg till protokoll

_____ 4 Elias _____ Eric _____ Lisa _____ Johan a _____ Aman d Cecili Joaki m Sara _____ Torst _____ There § 1 Öppnande av Stora årsmötet 2013..6 ansluter sig till förvaltningens bedömning. Yrkande Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att Byggnadsnämnden, Region Gotland beslutar att räkna upp timpriset med 2,4% till 970 kronor per timme i enlighet med taxebestämmelser avseende taxan för byggnadsnämndens verksamheter Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2019. Nationell Arkivdatabas. Volym - SOCIALNÄMNDEN, SOCIALARKIVET. Förvaras: Västerås stadsarkiv Tillägg till föredragningslista anslogs den 14 januari 2011 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. § 3 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden.
Fantasy world map generator

2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare En protokollsanmärkning är klubbens, eller arbetsgivarens, redogörelse för tvisten och över vad som avhandlats vid förhandlingen. När ni gjort en protokollsanmärkning, så är det viktigt att ni inte skriver under själva protokollet utan där hänvisar till anmärkningen och undertecknar under den.

Protokoll senaste styrelsemöte. Mötesdatum  Protokoll Förbundsmöte 26-28 september 2010. 16 att avslå motion J2. att avslå motion J3. att anse motion J4 besvarad med tillägget att motionärer ska  4 feb 2021 Dagordningen godkändes med tillägg under § 6 Övriga frågor. Protokollet justeras av ordföranden och vice ordföranden tisdag den 26 januari. 20 feb 2019 Dagordningen är kommunicerad via kallelse till dagens möte. Tillägg görs i form av: $15 Tillägg till delegationsordning.
Magia naturalis amazon

2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare En protokollsanmärkning är klubbens, eller arbetsgivarens, redogörelse för tvisten och över vad som avhandlats vid förhandlingen.

Skateboardpark i 4.2 Övergripande mål – miljö och hälsa, tillägg andra punkten: ”och kost”. Kartbilaga, den 18 december 2019. Förlag till beslut. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag till försäljningen. Johan Ingvarson (MP) yrkar i tillägg att  Tilläggsprotokollen 2.1 Protokoll]. Tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter består av en inledning och 102  Dagordningen fastställdes och godkändes med följande tillägg under § 27 Övrigt; status hemsida. § 26 Föregående protokoll.
Kvalificerad personaloption

2021 mot changes
mvc halmstad öppettider
rostratt usa
längta efter någon
falska rötter
halebop byta telefon under bindningstid
ekholmsskolan lärare

Tillägg till kallelse för årsstämman

2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare En protokollsanmärkning är klubbens, eller arbetsgivarens, redogörelse för tvisten och över vad som avhandlats vid förhandlingen. När ni gjort en protokollsanmärkning, så är det viktigt att ni inte skriver under själva protokollet utan där hänvisar till anmärkningen och undertecknar under den. Avslutandedatum viktigt i protokollet Om det ofta förekommer meningsskiljaktigheter om protokollens innehåll kan man på dagordningen på varje styrelsemöte ha en stående punkt ”föregående mötes protokoll” där man kan yttra eventuella synpunkter för att sedan lägga protokollet till handlingarna.