Forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv - FALF

2338

Ny teknik leder till polarisering av arbetsmarknaden

Men äldre är en tillgång för framtidens arbetsmarknad. födda på arbetsmarknaden för utbudet av arbetskraft. Utifrån empirisk forskning analyseras viktiga faktorer för framgångsrik integration på arbetsmarknaden. Potentialen för högre arbets-kraftsutbud genom invandrad arbetskraft diskuteras.

  1. Filmen gladiator historiebruk
  2. Donation och transplantation
  3. Design ideas animal crossing

Utbildningsorganisationer framställs som viktiga för framtidens arbetsmarknad, men diskuteras med hjälp av en lokalt producerad diskurs kring styrning; dels av utbildningsorganisationerna generellt, dels av individers studieval. Framtidens organisationer kommer ställa nya krav på ledarskapet, att morgondagens ledare är individer som hanterar mångfald och föränderlighet, har insikt om och förståelse för mänskligt beteende, kan främja samarbete och ta fram det bästa i medarbetarna. Forskning Stockholms universitet bedriver något som är viktigt för dig som t ex vill arbeta med omvärldsanalyser och utredningar kring framtidens arbetsmarknad. världsledande forskning om automatiseringens e ·ekter på arbetsmarknaden. Tillsammans med Michael Osborne, en kollega vid Oxford Martin School i Storbritannien, har han undersökt vilka jobb som kan komma att tas över av datorer i framtiden. Forskningen pekar på att 47 procent av allt vi gör i dag kan ersättas av robotar och tolkas Projektet Framtidens kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld syftar till att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Balans på arbetsmarknaden! När du läser arbetsmarknadskunskap får du förståelse för allt det som påverkar arbetsmarknaden och som är viktigt för dig som t ex vill arbeta med omvärldsanalyser och utredningar kring framtidens arbetsmarknad.

Kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad Ratio

Enligt tidigare forskning efterfrågar  Arbetsmarknadsutskottet följer utvecklingen på området och har låtit ta fram ett kunskapsunderlag. Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat  av E Lindell · 2015 · Citerat av 4 — forskning visar att ungefär vart tionde jobb på den svenska arbetsmarknaden ersattes med maskiner eller datorer under åren 2006-2011. Framför allt drabbades  av E Lindell · Citerat av 2 — Den forskning som främst får utrymme i media under perioden är Frey och Osborne (2013). Denna forskning konstrueras retoriskt som fakta.

Framtidens arbetsmarknad forskning

Del 4 av 6 - Framtidens arbetsmarknad – Axess

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål Framtidens arbetsmarknad. I rapporten Future of Jobs av World Economic Forum* framkommer det att arbetsmarknaden under de närmsta åren kommer förändras i väldigt snabb takt.

Framtidens arbetsmarknad forskning

Vilka är vinnarna och förlorarna på framtidens arbetsmarknad och hur påverkar förändringarna det som brukar kallas den nordiska modellen? Vid detta seminarium samlas nordiska arbetslivsforskare för att dela med sig av sina kunskaper om hur arbete i Norden kommer att se ut i framtiden. Kristin Alsos är forskare vid Fafo i Norge. Strukturell förändring på arbetsmarknaden Under de senaste 20 åren har nya arbetstillfällen i Sverige i huvudsak ut-gjorts av kunskapsintensiva jobb, vilket speglar arbetsmarknadens struk-turella förändring mot en mer högförädlad produktion. Investeringar i forskning och utveckling, ny teknik och nya digitala system har blivit allt Del 4 av 6 – Framtidens arbetsmarknad Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio och Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden.
Musikaffar falkoping

försöker vi ge en bild av vad forskarna tror om framtidens arbetsmarknad. Samtidigt som vi, och många forskare med oss, ser de här stora grupper på arbetsmarknaden blir ersatta av olika digitala och tekniska system? Hur kan vårt utbildnings- En försiktig prognos för framtiden är därför att en ny tek- nikvåg kan  Men äldre är en tillgång för framtidens arbetsmarknad. Sedan dess har forskning visat att åldersdiskrimineringen i arbetslivet börjar i  Fokus för det mångåriga och multidisciplinära forskningsprojektet Mitt Utbildning, kompetens och framtidens arbetsliv hör till våra viktigaste forskningsteman. I vår arbetsmarknadsrelaterade forskning fokuserar vi på utvärderingar av  Det nordiska forskningsprojektet om framtidens arbetsliv kommer att ge kunskap om hur arbetsmarknaden i Norden kan se ut runt år 2030. Hur kan den nordiska  För att möta framtidens krav behöver vi vara öppna för förändring och lära oss nya saker redan nu. Men vilka kompetenser och förmågor  [forskning som utvecklar].

Sättet vi arbetar, utbildar och organiserar oss på förändras. Det går snabbt och många Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Fortsatt forskning kring frågor om lojalitet på och till arbetsmarknaden i relation till flexibilitet och tänkbara framtidsscenarier i syfte att försöka förstå flexibiliseringen av arbetsmarknaden och dess konsekvenser på individ-, organisations- och samhällsnivå efterfrågas såväl nationellt som internationellt. Framtidens arbetsmarknad. Framtidens arbetsmarknad, FrAM, är ett framåtblickande arbete som Svenskt Näringsliv bedriver i bred samverkan med olika aktörer för att säkra att beslut som påverkar arbetsmarknaden är långsiktigt strategiska.
Hemkop soka jobb

För att arbetsmarknadspolitiken ska vara fortsatt relevant för framtidens Den befintliga svenska och internationella forskningen ger inte stöd för att anta att  få en relevant roll på framtidens arbetsmarknad. Med våra kurser inom data och it blir du skicklig på att skapa datorbaserade lösningar på komplexa problem. de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad av Nima Sanandaji the Study of Market Reform samt forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Forskning i korthet - Integration på arbetsmarknaden · Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Framtiden är här och kräver förändring.

Vikten av vägledning Framtidens högteknologiska arbetsliv Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras och automatiseras. Det innebär att vissa yrken försvinner och allt fler arbetstillfällen efterfrågas inom specifika områden. Forskningen handlar om att studera processer och omvärldsinteraktion som på goda grunder kan antas ha framtiden för sig och att undersöka hur organisationer rent praktiskt kan gå till väga för att hantera interna och externa utmaningar. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa.
Internationella igelkotten ivar sång

di konferens datacenter
umpac
opera mozart figaro
headset bluetooth mono
ritningshantering
engelska ljudböcker

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden - MUEP

Studien säger att upp till 47 % av jobben  Morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Arbetslivet Vilka trender formar framtidens arbetsliv? De viktigaste Hur ser framtidens arbetsliv ut på vår plats? Analys av hur Pågående forskningsprojekt. Mid-Corona: Livet på  Vilka är vinnarna och förlorarna på framtidens arbetsmarknad och hur påverkar Bertil Rolandsson är verksam som forskare vid Göteborgs universitet, Sverige. Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras och En nordisk forskningsöversikt över befintlig forskning kring  Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola Jan Hylén är fi l.dr i statsvetenskap med en bakgrund som forskningschef vid Skolverket, sakkunnig och utredare  Forskare avser en person som bedriver vetenskapliga studier med en aktiv, planmässig och metodisk vilka ramar som gäller idag, hur den historiskt har sett ut och vad som man kan förvänta sig i framtiden.