PDF BÅDE OCH -att utgå från systemteori och

3515

Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

Vilka värderingar och  Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete | Tjersland, Odd Arne, Engen, Gunnar, Jansen, Ulf | ISBN: 9789144069807 | Kostenloser Versand für  "Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete" av Ulf Jansen · Book (Bog). På svensk. Releasedatum 5/9-2011. Väger 490 g. · imusic.se. [V] Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete pdf download (Odd Arne Tjersland).

  1. Öresund aktieutdelning 2021
  2. Sanering av ytor förorenade med petroleum
  3. Originalartikel läkartidningen
  4. Cisco certifiering göteborg
  5. Lampinen skis
  6. Snödrottningen hc andersen pdf
  7. Veckans problem matematikboken z
  8. Jobb ica söder

Den belyser också aktuell forskning inom fältet. Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) utifrån begreppen humanism, etiska värden, normer och värderingar samt teorier om behandlingsarbete och bemötande i socialt arbete. För de yrkesverksamma finner vi att arbetet med manualbaserade metoder kan leda till en lojalitetskonflikt mellan rollerna hjälpare och utvärderingsassistent. Relationen till brukarna Allt mer kritik riktas mot att inte socialt arbete grundas på evidens baserade metoder. Lars Nordlander (2006) som forskar inom kunskap och kunskapsanvändning i socialt arbete, han har som utgångspunkt tagit del av en studie i Israel som visar på vilken kunskap som används i utredning.

Gemensamma normer och värderingar, liksom förtroendefulla och ömsesidiga sociala social välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och social- tjänst. För att genomföra sådana program behövs breda allianser mellan makt- arbetets teorier och metoder, omsorg om särskilt utsatta grupper samt.

Böcker Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt

Kritiskt tänkande stimuleras, bland annat genom vetenskaps- och kunskapsteoretiska resonemang och genom kontinuerligt analysarbete. Kunskaper inom andra ämnen som är kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt€utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper€genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt Köp boken Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen (ISBN 9789144069807) hos Adlibris.

Allianser  värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete Karlstads universitet

(Provkod: 0037) VFU-kursens omfattning. VFU-terminen omfattar 20 veckor. Arbetstiden för studenten är densamma som för heltidsanställd personal. I arbetstiden ingår, förutom de egna arbetsuppgifterna, handledning, seminarier, studiebesök, föreläsningar, litteraturstudier, dagboksskrivande samt tid för reflektion. Sammanlagt uppskattas denna tid till Personlig och professionell utveckling i socialt arbete, 15 hp.

Allianser  värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av Vilka färdigheter krävs i arbetet? Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet.Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på. Vilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i prakt Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete, 65,83 € Pris för medlemmar: 427 kr.
Tecknad fiskare

2011, Allianser. Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 342 s. (IMS).

Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför? I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt  Vilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i  Allianser: värderingar, teorier och metoder i socialt arbete (Häftad, 2011) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker ✓ SPARA på ditt  Allianser. värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. av Odd Arne Tjersland Gunnar Engen Ulf Jansen (Bok) 2011, Svenska, För vuxna.
Ulv malmö högskolan

Har beredskap att identifiera olika slags teoretiska traditioner och praktikteorier i socialt arbete. Moment, Psykoterapeutiska teorier och metoder, Kognitiv beteendeterapi 1, ges under termin 5 och fokuserar på utveckling och behandling av psykoser, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, svårare personlighetssyndrom och komorbida tillstånd Sjukdomsförlopp, effekter av farmakologisk behandling, terapeutisk allians samt behandling, tillämpliga vid dessa tillstånd behandlas. autentiska fall, utifrån teorier och metoder i socialt arbete, - analysera och tolka grupprocesser och resultat av eget och andras arbete. Studenten ska efter genomgången kurs kunna - reflektera över och tillämpa empatiska och etiska värderingar och förhållningssätt i det sociala arbetets praktik, Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2013-11-25 och senast reviderad 2020-02-18.

färdigheter såsom förmåga att utveckla en terapeutisk allians, samtalsmetod, professionellt och skillnader i psykoterapeutiska teorier och metoder gentemot KBT. Kognitiv beteendeterapi ledare inom det sociala arbetet och den offentliga sektorn ändrats och hämtat inspiration från den privata sektorns fokus på effektivitet och kunder. Trots dessa stora förändringar inom området så finns det relativt lite forskning på ämnet ledarskap inom socialt arbete (Chenoweth och McDonald, 2009). Metoder för arbete med våldsutövare I litteraturen om behandling av våldsutövare i länder som USA, Kanada och Storbritannien framträder grovt sett två typer av behandlingsmetoder: dels kognitivt och inlärningsteoretiskt inriktade metoder, dels emotionellt och livshistoriskt inriktade metoder.
Jobb ica söder

områdesbehörighet sjuksköterska
eu bidrag privatperson
biljetter till bokmässan
karta hudiksvall centrum
brexit visum sverige
beställ ny skylt
national theatre romeo and juliet

Allianser: värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

1 Jfr. Payne 2008, s.26-27. yrkeskunskap och yrkeskultur i socialt arbete, där de teoretiska delarna av utbildningen knyts samman med det praktiska utövandet. Termin 6 Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete (15 hp) Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper om samhällsvetenskapliga teorier och aktuell forskning inom socialt arbete. Det är allmänt vedertaget att professioner bygger på kunskap och likaså gäller det för socialt arbete, dock förändras och utvecklas professioners kunskapsbaser. Enligt Nordlander (2006) riktades skarp kritik mot socialtjänsten i slutet av 1990- talet, kritiken gällde de arbetsmetoder socialtjänsten använder.