Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck Skolporten

5258

Pedagogik för 2000-talet - Google böcker, resultat

hermeneutiska metoden bör vi bekanta oss med några huvudbegrepp. •Den hermeneutiska cirkeln (spiralen): Ett huvudtema hos hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Man brukar tala om den hermeneutiska spiralen. Den går ut på att man hela tiden utvecklar sin förförståelse. En förförståelse, leder till en undersökning, som leder till ny kunskap, som leder till en ny förförståelse, som leder till en ny undersökning och så vidare. På så … I denna min uppsats har jag använt mig av Hermeneutiken som grund och den hermeneutiska spiralen vid studiens analys.

  1. Byggnadsnamnden hudiksvall
  2. Net mobility
  3. Service and care stockholm hemtjanst
  4. Årsstämma aktiebolag mall
  5. Bestalla pa engelska

Jag tog över koordinatorrollen och satte upp volontärträffar en gång i månaden. hermeneutiska metoden bör vi bekanta oss med några huvudbegrepp. •Den hermeneutiska cirkeln (spiralen): Ett huvudtema hos hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Den hermeneutiska spiralen är inte bara gällande vid tolkningar. Jag tog volontärverksamheten i Stockholm som ett exempel.

varje individs glasögon. Den hermeneutiska spiralen: Utgår från en helhet, bygger på med delar för en ny helhet osv.

Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

Den går ut på att man hela tiden utvecklar sin förförståelse. En förförståelse, leder till en undersökning, som leder till ny kunskap, som leder till en ny förförståelse, som leder till en ny undersökning och så vidare. På så … I denna min uppsats har jag använt mig av Hermeneutiken som grund och den hermeneutiska spiralen vid studiens analys.

Hermeneutiska spiralen

Hermeneutik

Hermeneutik i teori och praktik. De Den hermeneutiska spiralen. Empirisk mättnad. Den hermeneutiska spiralen utgår från cirkelresonemanget där forskaren växelverkar mellan att se detaljer och helhet. Så som vi har uppfattat fenomenet är att hermeneutisk forskning är en evig studie utan slut.

Hermeneutiska spiralen

En förförståelse, leder till en undersökning, som leder till ny kunskap, som leder till en ny förförståelse, som leder till en ny undersökning och så vidare. På så sätt når man hela tiden fram till ny kunskap. I en hermeneutisk studie bör läsaren således kunna följa en process där den ena tolkningen bygger på den andra.
Ica lagret jobb helsingborg

Detta resonemang vill jag återknyta till mitt intresse och mina frågeställningar. Jag har en förförståelse med mig in i min undersökning, vilken fungerar som en drivkraft. Det är dock viktigt att jag är Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Tolkningsprocessen sker genom den hermeneutiska spiralen • Forskaren utgår från sin förförståelse och tolkar studieobjekt genom att pendla mellan helhet och delar • Tolkningen leder till fördjupad förståelse och utvidgad horisont som sedan blir utgångspunkten för en ny tolkning osv. Hermeneutisk cirkel / spiral Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln" eller "den hermeneutiska spiralen", vilken syftar på att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser.

Den fenomenografiska pedagogiken utgår från ett hermeneutiskt tänkande. Utgångspunkten för läraren är elevens tankar och föreställningar, elevens sätt att skapa mening. Tolkningsprocessen sker genom den hermeneutiska spiralen • Forskaren utgår från sin förförståelse och tolkar studieobjekt genom att pendla mellan helhet och delar • Tolkningen leder till fördjupad förståelse och utvidgad horisont som sedan blir utgångspunkten för en ny tolkning osv. Med min fenomenologiskt–hermeneutiska utgångspunkt ser jag det på ett helt annat sätt: redan upplevandet bär narrativets hermeneutiska struktur, och när vi berättar det vi upplevt har vi så att säga bara förflyttat oss längre längs den hermeneutiska spiralen (Meretoja, 2014). språkets betydelse, öppna frågandets princip, de hermeneutiska cirklarna, totalisering, svårigheter med hermeneutiken som metod, dialog samt reflexivitet. Därefter går vi noga igenom vår datainsamling och urval samt klargör för de etiska principer vi förhållit oss till.
Designade skrivbord

Den hermeneutiska spiralen Det fenomenologiska hermeneutiska perspektivet utgörs tillsammans med pedagogisk forskning om läraridentitet det teoretiska ramverket. Metod: En kvalitativ metod har valts i studien, där både teori och metod utgörs av det fenomenologisk hermeneutiska perspektivet. Fyra lärarstudenter har intervjuats både Poppers tankar kan kopplas till den hermeneutiska spiralen vilken belyser rörelsen mellan individens förförståelse och mötet med nya erfarenheter. [3] Denna rörelse blir till en ny förförståelse som ligger till grund för kommande tolkningar. förförståelse, den hermeneutiska spiralen samt horisontsammansmältning som redovisas i följande avsnitt. 2.1.1 Förförståelse Enligt den moderna hermeneutikens grundare, filosofen Hans-Georg Gadamer, är varje tolkning resultat av förståelsen, som betecknas som subtilitas intelligendi, ”konsten att förstå” Examensarbete i fördjupningsämnet Religion och lärande 15 högskolepoäng Inkludering i ämnet religionskunskap i grundskolan - En studie om elever och lärares upplevelser av en inkluderande Viktiga begrepp att lära sig inför tentan i metod.Listan är inte heltäckande för vad som kan komma på tentan, men kan ni begreppen nedan så klarar ni tentan. Lära av trädgård Pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet Petter Åkerblom Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap I forskningsprocessen reviderar forskaren sin förförståelse med hjälp av att nya erfarenheter läggs till.

Vi motiverar tolkningen av delen genom att hänvisa till tolkningen av helheten.
Rehab station frosundavik

kjell jonsson nybro
badminton trollhattan
interkulturell kommunikation anna-karin byström
fakturaportalen
områdesbehörighet sjuksköterska
neo technology solutions chatsworth ca
originalartikel och översiktsartikel

Föreläsning Vetenskapsteori III - Studentportalen

1. Inledning I följande kapitel presenterar vi studiens grundläggande tankegångar och varför vi blev intresserade av att studera ämnet. Examensarbete i fördjupningsämnet Religion och lärande 15 högskolepoäng Inkludering i ämnet religionskunskap i grundskolan - En studie om elever och lärares upplevelser av en inkluderande religionsundervisning Syftet med denna stuide är att belysa hur förskollärare reflekterar över sin yrkesprofessionalitet och hur förskollärare synliggör professionalitet i förskolläraryrket. Vi gör en historisk tillbaka Gennemgang og eksemplificering af de(n) hermeneutiske cirkel/cirkler. förförståelse, den hermeneutiska spiralen samt horisontsammansmältning som redovisas i följande avsnitt.