Kulturmiljöaspekternas hantering i Kiruna stadsomvandling

1104

Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Del 1 - Planförslag

Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan. En tidig julklapp!

  1. Arbetstidsförkortning tjänsteman unionen
  2. Hb golf carts
  3. Vilken farge ser du
  4. Översättare till engelska
  5. Chef ibm schweiz
  6. Tidewater utilities
  7. Aquador 25 wae test

Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2004 Foto: Björn Fröberg 7 Del 1. Södertäljes översiktsplan från 2004 prioriterar bostäder. Man föreslår bostäder i vattennära lägen, förtätat centrum och stimulans till bybildningar på Förslag till ny översiktsplan. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan.

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Skurups kommun. Ett första förslag, Översiktsplan Skurup kommun 2035, skickas nu ut på samråd mellan 11 januari – 8 mars. Samtliga som bor och verkar i kommunen får möjligheten att ta del av det nya förslaget och lämna sina synpunkter.

Masterplan 2019 - Swedavia

Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner. Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område. Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kiruna kommun översiktsplan

ÖVERSIKTSPLAN - Jokkmokks Kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning. Mötesformen innebar att tjäns- temän och politiker från Framtid och utvecklingsbered- ningen fanns på plats för att svara på frågor. Utställnings- materialet bestod av fem ”stationer” utifrån kommunens fem kommundelar tillsammans med ett rullande bildspel med presentationen av översiktsplanen i stora drag.

Kiruna kommun översiktsplan

I kommunens fördjupade översiktsplan för Kiruna centralort (Kiruna kommun 2006:a och c) presenteras en   Kiruna kommun upprättade ny fördjupad översiktsplan, vilken antogs av kommunfullmäktige 2006. (Kiruna kommun 2006). Kirunas kultur- miljö behandlades  Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm. I Kiruna kommun utövas flera näringar, som var för sig kräver tillgång till stora arealer.
Arvs bygg ab

Det har bland annat hållits dialogmöten runt om i kommunen, där det kommit in intressanta Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv.
Spelberoende behandlingshem

Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 .

Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan. Översiktsplan och detaljplaner Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen.
Sirius färdtjänst jobb

fotograf i uppsala
anderson paak
fackavgift seko
jobb design malmö
avskrivninger traktor
albin ahlstrand
schenker dedicated services malmö

Underlag a. Juridisk analys av LKAB och - Riksrevisionen

2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av … Detaljplan och översiktsplan. Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga.