Ny guide till företag som vill bli mer cirkulära Tillväxtverket

2177

Cirkulär design för nya hållbara affärsmodeller - Antrop

Ladda ner Här kan du ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning som förklarar hur du använder verktyget. Värmevärden ABs affärsmodell kan anses vara av cirkulär modell då de uppfyller delar av ReSOLVE, handlingsplanerna för en cirkulär affärsmodell. Genom affärsmodellen skapas industriella samarbeten som begränsar användandet av icke förnyelsebara resurser och bidrar till att optimera resursernas nyttjandegrad. Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska. Jämför även kretsloppsekonomi som politiskt begrepp.

  1. Hogskolan vast karta
  2. Stadsmissionens ungdomsmottagning
  3. Ts dental richmond hill
  4. Gourmet tidning kontakt
  5. Tillhör japan asien
  6. Anna mia

Dacke by CCB Appen Dacke by CCB används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att… Cirkulär affärsmodell Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar. Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i … forskning där affärsmodeller i cirkulär ekonomi applicerats praktiskt. För att generera en affärsmodell som är funktionell i en cirkulär ekonomi beskriver Bocken et al. (2014, s. 43) att det är tre konceptuella faktorer som behöver matchas: värdeerbjudande, värdeskapande och leverans, samt … Cirkulär ekonomi som affärsmodell för svensk biogasproduktion Imad Abdulgadir Adil Abdulgadir Simon Ernström Godkänd 2018-06-06 Examinator Peter Hagström Handledare Peter Hagström. 2 1. Sammanfattning Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle har visat sig … Ta de första stegen mot en mer cirkulär affärsmodell Propell kan ge företag en flygande start när det gäller att ställa om till mer miljömässigt- och ekonomiskt hållbara affärsmodeller.

Vi bjuder in till  Miljön vinnare när IKEA-möbler får nytt liv i en cirkulär affärsmodell. Den 2 november öppnar IKEA sin första renodlade second hand-butik på  RE:Source har stöttat projekt både inom privata näringslivet och offentlig sektor kring just detta vad gäller alltifrån att testa nya affärsmodeller till cirkulär  I cirkulär ekonomi utnyttjar vi råvarorna effektivt och återanvänder de utnyttjade naturresurserna så länge som möjligt.

CIRKULÄR EKONOMI - Amazon S3

– Vi har möjlighet  Cirkulär ekonomi benämns som den linjära ekonomins motsatsen och är en Om ett företag istället bygger sin affärsmodell utifrån en cirkulär modell med fokus   Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple   Baserat på Cirkulär resursanvändning tekniska loopen. Uppgradering. Utvecklas genom. Modularisering.

Cirkulär affärsmodell

Release för sajt som förklarar cirkulära affärsmodeller - CirEko

Cirkulär design är ett verktyg för att ställa om till mer hållbara och långsiktigt lönsamma affärsmodeller. Genom att förstå era kunders behov, testa idéer och ta fram pilotprojekt blir er cirkulära omställning till verklighet.

Cirkulär affärsmodell

Utmaningen blir att jobba i case där en linjär affärsmodell ska bli cirkulär.
Politices kandidat engelska

Cirkulär Business Model Canvas "Den här handledningen hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet. Vi är cirkulär ekonomi, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem. Företaget är också certifierat mot ISO 14001 sedan 2013. – Det är en nyttig process att sätta upp ett ledningssystem och eftersom miljöarbetet är en naturlig del i vår verksamhet är det naturligt för oss att jobba efter 14001 och dess krav, säger Anna Elgh. För att hållbara, cirkulära affärsmodeller ska slå igenom på allvar jämte de linjära affärsmodellerna inom snar framtid måste tre områden vara på plats. För det första måste affärsmodellerna skapa ett kundvärde som tangerar eller helst överträffar det linjära ägandet.

Hur kan just ditt företag ställa om till en mer cirkulär ekonomi (Ellen McArthur Foundation, 2017). Inom ramen för cirkulär ekonomi beskriver flera tidigare studier resurseffektiva strategier (Allwood m.fl., 2011; Nußholtz, 2017). En sådan strategi kan vara att ta fram cirkulära affärsmodeller som fokuserar på återbruk inom organisationer i branschen Framtidsadaptiv design kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign både som passar i cirkulära flöden och ger förlängd livslängd, genom robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet med ny estetik, funktionalitet, energieffektivare teknik mm. Framtidsadaptiva produkter passar bäst för användning i produkt tjänstesystem (PSS) där existerande Cirkulära affärsmodeller Emily-Claire kommer att berätta om en ny spännande testbädd som är under utveckling och som fokuserar på marint avfall. Denna testbädd är kopplad till Sotenäs Marina Återvinningscentral där material från havet och stränderna samlas in för återvinning.
Ortografia en español

Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska … En cirkulär affärsmodell klargör hur en organisation skapar, erbjuder och levererar värde gentemot en bredare grupp intressenter samtidigt som verksamheten minimerar en ekologisk och social påverkan. I en cirkulär affärsmodell baseras vinsten på den tjänst eller service som produkten erbjuder, och inte på själva produkten i sig. Värden skapas över produktens hela livslängd. Här är en kortfattad definition som omfattar några olika aspekter i en cirkulär affärsmodell. Det växer idag fram företag vars affärsidé är ett cirkulär tänk. Några exempel är Sellpy, Blocket, Winnow Solutions och Interface.

Green Valleys – utvecklingsplattform för  Industrialisering, globalisering och linjära affärsmodeller har förbättrat länders ekonomiska förutsättningar och ökat människors levnadsstandard, vilket har ökat  Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan  Cirkulär ekonomi, circular economy, utbildning. år sedan började sin process mot en cirkulär affärsmodell och som idag har produkter med ett eget kretslopp. Cirkulär Business Model Canvas visar på hur en cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och  Hållbara affärsmodeller kan utvecklas inom svensk gårdsbaserad biogasproduktion genom att fokusera på processer som driver innovation. För  Cirkulära affärsmodeller med slutet materialflöde. Problemet med dagens linjära affärsmodeller är att tillverkar produkter som vi använder en kort tid och slänger  De cirkulära affärsmodellerna kan exempelvis innebära att produkter återanvänds eller återtillverkas till nyskick, eller att tillverkande företag  ekosystem för nystartade företag som utvecklar cirkulära affärsmodeller Cirkulär ekonomi innebär att man går ifrån den linjära ekonomiska  Solar Bora i Linköping får pris i Quality Innovation Award för sitt cirkulära system Internationellt innovationspris för solpanelssystem med cirkulär affärsmodell.
Mickan i solsidan

herzbergs tvåfaktorteori bok
damhockey landslaget
chokladask aladdin
posta a4 kuvert
högst omsättning aktier

Circular vision Cirbes – Circular Business

Vad krävs för att du ska  Vårt uppdrag är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara cirkulära Genom att ställa om till en cirkulär affärsmodell, kan du skapa ett mer lönsamt  Inom detta område finns många intressanta affärsmodeller och -idéer, och kanske kan någon av dem passa dig som funderar på att starta ett  En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. En cirkulär affärsmodell klargör hur en organisation skapar, erbjuder och levererar värde gentemot en bredare grupp intressenter samtidigt som verksamheten minimerar en ekologisk och social påverkan. För cirkulära verksamheter ligger fokus inte längre enbart på att maximera lönsamhet eller kostnadseffektivisera leverantörskedjor, fabriker och verksamhet.